22. Dự án Nhiệt điện Sông Hậu 1

1. Tên dự án: Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1
2. Địa điểm: xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
3. Khách hàng: Công ty EnviCon
4. Nội dung công việc:
- Thiết kế phần điện, thiết bị và điều khiển của hệ thống nước làm mát.
- Hệ thống bảo vệ catot, bảo vệ tiếp địa, chống sét.