21.Dự án Vĩnh Tân 4 - Hệ thống nén khí & Bồn bể

1. Tên dự án: Dự án hệ thống nén khí nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4
2. Địa điểm: xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
3. Khách hàng: Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng năng lượng số 1
4. Nội dung công việc:
- Thiết kế và cung cấp hệ thống cơ  khí, điện và điều khiển cho hệ thống máy nén khí.
- Cung cấp các thiết bị bồn bể.